mandag 22. oktober 2012

The Hunger Games - Dødslekene

I filmen Dødslekene, så er ikke objektet en person, men heller en gevinst. Det å vinne de gevinstene gjør at Katniss (hovedpersonen) redder distriktet og spesielt ære er selveste objektet i filmen. Selv om hovedperson Katniss vil at Petah skal overleve, men hun var for en måte ikke klar over at det var målet hennes i filmen. Så jeg vil ikke si at Petah var objektet i filmen. Giveren er Panem, som arrangerer disse "lekene". Mottaker er distrikt 12 og Petah. Subjektet er selveste Katniss. Hun får mange hindringer mens hun er på "banen", men gjør alt hun kan for å overleve, fordi hun vil tilbake til familien sin. Samtidig som hun planla om å overleve så lenge som mulig for å beskytte Petah. Hjelperen til Katniss er Petah, og rådgiveren hennes (som jeg ikke husker navnet på). Petah hjelper henne på "banen" og rådgiveren sørger for å hun får sponsorer, de sørger for at hun får mat og medisiner. Motstander i denne filmen er veldig mange. Det er de som styrer Dødlekene, presidenten spesielt, og deltakerne i Dødlekene, med untak av Ruth, Petah og han som er fra samme distrikt som Ruth. http://youtu.be/4S9a5V9ODuY

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar